Telefonisch: 051/22 11 36

Huisbezoeken in de voormiddag voor 10u aan te vragen!!!

Bespreking van resultaten, overleg met de arts... respecteer 'het beluurtje' tussen 16 uur en 17 uur.


E-mail: vivahuisartsen@hotmail.be

Enkel op vraag van ons kan briefwisseling via e-mail worden toegestaan.


Er kunnen geen voorschriften of medische informatie worden aangevraagd telefonisch of via mail! Enkel tijdens een consultatie!


Viva© 2007 • Privacy Policy • Terms of Use