Een voor-schrift is geen na-schrift!!! Respecteer de wetgeving en maak het uw arts en apotheker niet moeilijk... Een depannage door de apotheker moet de uitzondering blijven en mag niet de regel worden!


Gelieve voor een voorschrift te bellen na 11u!!


Voorschriften via e-mail worden niet uitgeschreven.


Uw dokter mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Hiervoor is een consultatie nodig.


Brieven kunnen elke weekdag opgehaald worden in het secretariaat tussen 8u-11u30 en 13u-18u30.

Viva© 2007 • Privacy Policy • Terms of Use