Een voor-schrift is geen na-schrift!!! Respecteer de wetgeving en maak het uw arts en apotheker niet moeilijk... Een depannage door de apotheker moet de uizondering blijven en mag niet de regel worden! Gelieve hiervoor te bellen tijdens de openingsuren van het secretariaat (8-11u30 en 16u30-19u).

Voorschriften via e-mail worden niet uitgeschreven.


Uw dokter mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Hiervoor is een consultatie nodig.


Brieven kunnen elke weekdag opgehaald worden in het secretariaat tussen 8u-11u30 en 16u30-19u.

Viva© 2007 • Privacy Policy • Terms of Use